คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร และพนักงานกลุ่มเสี่ยง ศูนย์การค้า CentralPlaza Udonthani

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
0
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร และพนักงานกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์การค้า CentralPlaza Udonthani จำนวน 260 ชุด รวมทั้งสาธิตวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับ สถานประกอบการปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด ตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID 2 Plus ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน