คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.06.2564
8
0
แชร์
18
มิถุนายน
2564

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ ร่วมตรวจราชการ โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน ติดตามการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ 2/2564 และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้เสนอแนวทางในการป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อการแพร่ระบาด COVID-19 โดยการประเมินตนเองด้วยเครื่องมือ ไทยเซฟไทย, Thai Stop COVID Plus ในสถานประกอบการและสถานศึกษา รวมถึง การเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3 ต้านภัย COVID-19 พร้อมเป็นผู้แทนนำเสนอ สรุปผลการตรวจราชการในประเด็นสุขภาพ กลุ่มวัยและการพัฒนาระบบสุขภาพจิตใน ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน