คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 กิจกรรมล้างทำความสะอาดสถานประกอบการ ”ตลาดสดบ้านบ่อน้ำ” ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2564
6
0
แชร์
15
มิถุนายน
2564

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมล้างทำความสะอาดสถานประกอบการ ประเภทตลาดสด ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองสำโรงและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดสดบ้านบ่อน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้สนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและพื้นผิวสัมผัส สเปรย์กำจัดแมลง โฟมล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้ง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับตลาดสดบ้านบ่อน้ำ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19” ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564 โดยมีนายจันทบาล อายุวัฒน์ นายกเทศมนตรี?เมืองหนองสำโรง และผู้จัดการตลาดสดบ้านบ่อน้ำ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน