คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2564
12
0
แชร์
15
มิถุนายน
2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ จัดประชุมขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผ่านระบบ VDO Conference WebEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้แอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน