คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2564
11
0
แชร์
07
พ.ค.
2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร) นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามตามแนวทางปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. ด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ 3. ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก 4. ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล 5. ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 6. ด้านการจัดการน้ำเสีย 7. ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 8. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่เข้าพัก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน