คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564 แบบ New Normal ผ่านระบบ Video Conference

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2564
3
0
แชร์
07
พ.ค.
2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564 โดยผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และการปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมอนามัย รวมถึงการจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสนาม การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย พร้อมมอบรางวัล Popular Vote หัวข้อ Sport Man & Sport Girl ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ ที่เป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน