คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2564
14
0
แชร์
28
เมษายน
2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรได้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อ การมีสุขภาพดี และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของสำนักงานทั้งภายในและภายนอก ห้องทำงาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน