คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นิเทศ ติดตามระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล เก็บตัวอย่างกากตะกอนและน้ำทิ้งเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน