คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจากนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกำหนดแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบึงกาฬ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ปี 2560-2569 พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน