คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2564
9
0
แชร์
13
มกราคม
2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน