คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2564
6
0
แชร์
13
มกราคม
2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมตรวจราชการ จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์วิชาการต่างๆภายในเขตฯ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน