คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2564
10
0
แชร์
13
มกราคม
2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงแรม VELA Dhi Udon Thani

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน