คุณกำลังมองหาอะไร?

ล่นกับลูกวันละนิด..ช่วยพัฒนากระบวนการคิดลูกได้

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
3
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

เล่นกับลูกวันละนิด..ช่วยพัฒนากระบวนการคิดลูกได้

การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในเด็ก ผู้ใหญ่จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักเล่น นอกจากช่วยให้เด็กสนุกสนานแล้วยังช่วยในการพัฒนาด้านภาษา ทำให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น เสริมสร้างทักษะในการเข้าสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการปรับตัวในอนาคต

เล่นกับลูกวันละนิด

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน