คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
0
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

พัฒนาการทางด้านภาษาสามารถส่งเสริมได้ตั้งแต่แรกเกิด หรือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การป้อนข้าว อาบน้ำ แต่งตัว โดยการพูดคุยหยอกล้อทำเสียง สูง ต่ำ และให้เด็กเห็นรูปปากการออกเสียงขณะที่เรากำลังพูดคุยหรือสื่อสาร  แม้เด็กจะยังพูดไม่ได้แต่ก็สามารถได้ยินเสียงที่พ่อแม่ผู้ปกครองพูดคุยกับเขาได้ นอกจากนี้การออกเสียงที่ผสมผสานบวกทำท่าทางด้วยยิ่งช่วยให้เด็กจำและมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่สมวัยได้มากยิ่งขึ้น เช่น การเล่นจ๊เอ๋! ปรบมือ ยกมือไหว้ จับปูดำ และการเล่านิทาน เป็นต้น

การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน