คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
8
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

รู้หรือไม่การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM นั้น สำคัญอย่างไร

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเนื้อหาด้านใน เป็นแบบคัดกรองเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยตามที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเนื้อหาที่ผู้ปกครอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยหรือมีพัฒนาการดียิ่งขึ้น

คู่มือ DSPM นั้น สำคัญอย่างไร

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน