คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุที่มีฟันธรรมชาติ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
146
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนั้น
สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพทางกายเลยนะครับ ปัจจุบันผู้สูงอายุมีปัญหา

 

สุขภาพช่องปากที่สำคัญ
เช่น การสูญเสียฟันทั้งปาก ในผู้สูงอายุ 60-74 ปี พบร้อยละ 8.7
แต่เมื่ออายุ 80-85 ปี เพิ่มสูง ถึงร้อยละ 31.0
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านการบดเคี้ยวอย่างมาก
นอกจากนี้ยังพบฟันผุที่ยัง ไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 52.6 รากฟันผุที่สัมพันธ์กับเหงือกร่นในวัยสูงอายุร้อยละ
16.5 โรคปริทันต์ อักเสบที่มีการทำลายของเนื้อเยื่อและกระดูกรองรับรากฟันร้อยละ
36.3 โดยร้อยละ 12.2 เป็นโรค ปริทันต์อักเสบที่อยู่ในระดับรุนแรงมาก
(มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 6 มม. ขึ้นไป) (กรมอนามัย, 2561) ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงต่อ
การอักเสบ ปวดบวม ติดเชื้อ
และสูญเสียฟันแล้ว ยังสัมพันธ์กับความรุนแรงของเบาหวานด้วย ซึ่งเมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานที่น้อยลง ความไม่มั่นใจในการเข้าสังคม
หรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดขึ้นตามมาจากการติดเชื้อในช่องปาก วันนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีฟันธรรมชาติ
ด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้น มาดูกันเลยครับ

 

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน