คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมรบจ1 ครั้งที่ 22562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมรบจ1 ครั้งที่ 32562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการประชุมรบจ1 ครั้งที่ 42562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รบจ1 มีค62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รบจ1 เมย 62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รบจ1 พค 62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รบจ1 กค 62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย มีค62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย เมย62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย มิย62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย กค62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.หน้าเว็ปไซต์อัพโหลตเอกสารการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย