คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หลักฐานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 2.2
ขนาดไฟล์ 20.28 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบประกอบ ตวช. 2.2
ขนาดไฟล์ 14.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. ระดับที่ 1 ข้อ 1
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ระดับที่ 1 ข้อ 2
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ระดับ 2
ขนาดไฟล์ 18.82 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ระดับ 3
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ระดับ 4-5
ขนาดไฟล์ 28.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย