คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
หลักฐานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 2.1
ขนาดไฟล์ 25.01 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ Gap Analysis และ Key Factors ทั้งในเชิงความเสี่ยงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 61
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มการรายงานผล 2562
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. ระดับที่ 1
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ระดับที่ 2
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ระดับที่ 3
ขนาดไฟล์ 17.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ระดับที่ 4
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย