คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เล่ม Action Plan 2022 Hpc8.pdf
ขนาดไฟล์ 107.88 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 10.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ศอ.8. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศอ.8.doc
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี 64 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย