คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
23
กรกฎาคม
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
23.07.2564
ศอ.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเติมคลอรีนในน้ำทิ้ง ให้มีค่าตามมาตรฐาน 1 ppm. การตั้งจุดพักมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมดูแลปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่เข้าพัก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ โรงพยาบาลสนาม หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

คลิปวีดีโอ (COVID-19)
13.09.2563
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง