คุณกำลังมองหาอะไร?

M

MAHIDOL UDON RUN 2019

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
7
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมงานวิ่ง“MAHIDOL UDON RUN 2019” และรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 จัดโดยโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปะคม จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่าน QR Code ด้วย

MAHIDOL UDON RUN 2019

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน