คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งบทดลอง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง” งบประมาณปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
งบทดลอง-กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
doc03647420200908115653.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-กค63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-มิย-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-พค-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลองเมย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-มีค-63.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-กพ63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-มค-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลองเดือน-ธค-62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
doc00696920191218134715.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบทดลอง-ตค-62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง” งบประมาณปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
งบการเงินปี-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190820102556-หมุน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190712110707.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190522145942 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190522145942.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-มี.ค.-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190313134431.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190213151933.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20190114115008.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8_20181213125446.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-ต.ค.-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง” งบประมาณปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
HPC8_20181010163906.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPC8-PRT02-RGB.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-ก.ค.-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-มิ.ย.-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-พ.ค.-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน-เม.ย.-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย