คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
รายงานผลตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 3.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 616 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการทดสอบแผน BCP ของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ครั้งที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการสือสารความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการสือสาร BCP วันที่ 5 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์ควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.60 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์ควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์ควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 6.80 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.2 บริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
เอกสารหลักฐานคัดเลือกโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.1 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 358 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย