คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดสำหรับสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน