คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR)) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวน (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกสำหรับปรับพื้นที่เพื่อจอดรถ เป็นเงิน 70,000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง.zip
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ.zip
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานฝึกอบรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุด Backdrop รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้าง Healthy Family จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุด Backdrop รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้าง Healthy Family จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 40800 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 40800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Backdrop จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Backdrop จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 15200

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 15200
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 69100 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 69100 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย