คุณกำลังมองหาอะไร?

R

Re ac. คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบุ่งคล้า

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2563
108
0
แชร์
07
ตุลาคม
2563

Re ac. คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบุ่งคล้า

         วันที่ 23 กันยายน 2562  นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานในการประเมินรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนยั่งยืน ณ. โรงพยาบาลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ในการดำเนินงานของอำเภอบุ่งคล้าพบว่าได้พัฒนาต่อยอดในองค์ประกอบต่างๆ ขยายผลการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ส่งผลการดำเนินงานอัตราการคลอดมีชีพกลุ่มอายุ 10-19 ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา

Re ac. คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบุ่งคล้า

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน