คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
เม.ย. 65-โครงเด็กปฐมวัย 65 (ปรับครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย. 65-ปรับเลื่อนกิจกรรม wellness plan.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ ศอ.8.rar
ขนาดไฟล์ 171.37 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริหารความเสี่ยง โครงฯ 5 แสนขึ้นไป.zip
ขนาดไฟล์ 15.96 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5 รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP บริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย