Intranet กรมอนามัย
 

Username

Password
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่8ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ของศูนย์อนามัยที่8ฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ 8 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่8
ศูนย์อนามัยที่ 8 สุ่มเฝ้าระวังอาหารในตลาดสดจังหวัดอุทัยธานี (27/05/2556)
ศูนย์อนามัยที่ 8 สุ่มเฝ้าระวังอาหารในตลาดสดจังหวัดพิจิตร (27/05/2556)
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับ อบต.หนองหลวง มอบโถส้วมห้อยขาเสริมสุขผู้สูงวัย (21/03/2556)
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการทำ R2R (21/03/2556)
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดการประชุม “ทศวรรษแห่งการส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุ 80 ปี ยังมีสุขภาพดี” (21/03/2556)
อ่านทั้งหมด     
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8บริการข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยของศูนย์อนามัยที่8จุลสาร 3P Network 
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8
งานแม่และเด็กรายจังหวัดปี 2556 (07/01/2557)
สถานการณ์งานแม่และเด็ก49-56 (07/01/2557)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2555 (09/10/2555)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2554 (20/03/2555)
สรุปสถานการณ์แม่และเด็ก ปี 49-53 (08/02/2554)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวหนังสือพิมพ์โครงการวิจัยเอกสาร Download 
ข่าวหนังสือพิมพ์
ยาปลอมระบาดหนัก PSM รณรงค์การใช้ยาปลอดภัย (02/07/2555)
สงกรานต์ระวังพิษภัยอาหารย่านขนส่งเชื้อเอื้อ (02/07/2555)
กรมอนามัยรับลูกลุยฉีดวัคซีนมะเร็ง (02/07/2555)
ล้อมคอก12สมุนไพรไทยวิกฤติ (02/07/2555)
ท้วงวัคซีนปากมดลูกฉีดฟรีแพงไป (02/07/2555)
อ่านทั้งหมด     
 

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403